Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o individuální vzdělávání

28. 6. 2008

    ŽÁDOST  O  INDIVIDUÁLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

a.Jméno a příjmení žáka: 

 

   Rodné číslo:

 

   Trvalé bydliště:

 

 

 

b.Období (ročník, příp. pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván) :

    

 

 

 

c.Důvody pro individuální vzdělávání žáka:

  

 

 

 

d.Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek             ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka:

 

 

 

 

e.Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat:

    viz. Příloha č.1.

 

f.Seznam učebnic a učebních textů,které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1:

 

 

 

 

g.Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka:

 

 

 

 

h.Vyjádření školského poradenského zařízení:  viz. Příloha č.2.

 

 

Datum a podpisy zákonných zástupců žáka: