Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záznamy o vzdělávání

28. 6. 2008

                      Záznamy  o  vzdělávání

 

 

-         jsou součástí vašeho portfolia

 

-         nahrazují třídní knihu

 

-         jsou vaším majetkem, neodevzdáváte je ve škole, pouze ukazujete

 

 

 

   Ve školském zákoně není stanoven způsob hodnocení individuálně vzdělávaných dětí.

Myslím si, že hodnocení na základě portfolia je velice vhodné, vyžaduje však určitý způsob práce během pololetí a také pravidelné vedení záznamů o vzdělávací činnosti.

 

  Aby pro vás nebylo psaní záznamů jenom ztráta času, snažte se zvolit si takový způsob, který vás bude co nejméně obtěžovat a bude pro vás i přínosem.

 

  Možností je mnoho, viděla jsem už  různé styly, snažte se respektovat především své možnosti a schopnosti. Pokud vám nějaký úžasný způsob, který jste viděli u kamarádky, nebude vyhovovat, zkuste jiný. Pokusím se zde upozornit na některé typy záznamů.

 

 Nejjednodušší a asi i časově nejméně náročný je způsob zápisu připomínající klasickou třídní knihu, kde budete psát souhrnně probíranou látku z jednotlivých předmětů za určitý časový úsek. Ukázky číslo 1, 2 a 3. V klasické třídní knize jsou záznamy jednou za týden, můžete si ji koupit nebo si nakopírovat jednu stránku a pak jen vyplňovat. Stejně si můžete vyrobit svoje formuláře na počítači a nebo psát záznamy do sešitu.

   Někomu nevyhovují zápisy po týdnu a píše si je každý den. Zase buď do sešitu nebo na speciálně vyrobené formuláře, do zápisníčku školáka, do kalendáře apod.

   Můžete také za záznamy považovat úkoly, které jste dopředu dítěti písemně zadali, nebo si dopředu na určité období vytvořit a sepsat plán, stanovit cíle a úkoly a pak si tam jenom poznamenat, co jste splnili.

   Někteří píší záznamy za delší období, třeba po měsíci. Delší období bych už nedoporučovala.

 

   Některé rodiny si vedou kroniku, takže většina aktivit je zachycena v kronice, se školními dětmi tam pouze přidaly ryze školní aktivity.

   Se psaním kroniky souvisí šíře pohledu na vzdělávání. Vzděláváním je nejen učení podle učebnic a vyplňování pracovních listů a sešitů, jsou to také návštěvy výstav, divadla, výlety, debaty o běžných věcech, které zrovna děti zajímají, běžné aktivity v rodině, např. úklid, vaření, zpívání, ale i aktivity mimo rodinu např. výtvarné kurzy, hra na hudební nástroje, sportovní činnosti apod. Musíte se naučit v běžném životě tyto vzdělávací aktivity vidět, jinak se vám může stát, že si pouze přenesete školu domů a k běžnému životu vám přibudou pouze další povinnosti.

 

   Jedna maminka se rozhodla vést záznamy tak, aby vytvořily knihu, kterou budou mít děti na památku. Ukázka číslo 4.

 

   Některé maminky se snaží zachytit samotný proces vzdělávání v širších souvislostech. Snaží se zachytit, jestli o daný problém mělo dítě samo zájem, jestli ho musely nutit, jak dlouho se soustředilo apod. Ukázky číslo 5 a 6. Tento způsob je podle mě  nejnáročnější, ale může vám přesto vyhovovat a přinášet vám radost i užitek.

 

   Ať se rozhodnete pro jakýkoli typ záznamů, nezapomínejte, že musí sloužit především vám. Minimálně při ohlédnutí zpět na uplynulé pololetí. Měli byste z něho snadno vyčíst, čím vším jste se zabývali, jaký pokrok dítě udělalo, měli byste snáze napsat slovní hodnocení. Pokud zvolíte takový typ, který vás nebude nudit a budete mít z jeho tvorby radost, budu opravdu ráda.

 

   Přeji vám, abyste se i při psaní záznamů mohli realizovat, abyste si zvolili správný způsob a nebáli se zkoušet nové způsoby záznamů.

                                                                               H.T.