Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastní hodnocení

28. 6. 2008

Vlastní hodnocení

 

 

Použiji text, který jsem připravila jako návrh části klasifikačního řádu. Podle nového školského zákona je klasifikační řád součástí školního řádu dané školy.

 

 

 

„Individuálně vzdělávaní žáci budou hodnoceni na základě portfolia.

 

Portfolio je soubor materiálů, které dokumentují vzdělávací činnosti za určité období.

 

 Hodnocení proběhne vždy na konci pololetí. V odůvodněných případech, kdy nelze žáka hodnotit na konci pololetí, určí  ředitelka školy náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo do dvou měsíců  po skončení pololetí.

 

Hodnocení nebude mít charakter komisionální zkoušky.

 

Komisionální zkouška bude nařízena pouze v případě, pokud bude mít zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení.

 

Podkladem pro pololetní hodnocení bude donesené portfolio a pohovor se žákem a vzdělávajícím nad donesenými materiály. V případě, že dítě vzdělává jiná osoba než rodič, může být rodič také přítomen.

 

Pololetní hodnocení bude sloužit jako zpětná vazba pro žáka, vzdělávajícího a školu.

 

Portfoliové hodnocení vytváří předpoklady pro vytváření pravidel a zásad sebehodnocení žáků. Při pohovoru se žákem bude kladen důraz na další rozvoj těchto dovedností. 

 

Na základě portfoliového hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání bude vydáno hodnocení na vysvědčení.

 

Vzdělávající se rozhodne pro formu zápisu hodnocení

         slovní hodnocení

         klasifikace

         kombinace slovního hodnocení a klasifikace.

 

V případě slovního hodnocení je v kompetenci vzdělávajícího si zvolit způsob zápisu. Hodnocení může být psáno dítěti nebo nezúčastněné osobě. Vzdělávající si připraví návrh slovního hodnocení.

Slovní hodnocení by kromě úrovně vzdělávání žáka mělo popsat také dosažený pokrok ve vývoji, přístup žáka ke vzdělávání a jeho píli a naznačit další cesty rozvoje.

 

V případě slovního a kombinovaného hodnocení je v kompetenci vzdělávajícího určit celkové hodnocení žáka tak, aby odpovídalo celkovému hodnocení klasifikovaných žáků.

Tzn. –    prospěl(a) s vyznamenáním

-         prospěl(a)

-         neprospěl(a).

 

Chování žáka se na vysvědčení hodnotí stupni :

-         1 - velmi dobré

-         2 – uspokojivé

-         3 – neuspokojivé.

 

Pochvaly navrhuje vzdělávající.“

 

 

 

 

Pokusím se stručně popsat, jak hodnocení obvykle v praxi probíhá.

 

  1. Navrhnu termíny hodnocení. Vzdělávající si vyberou a dohodnou si se mnou přesný termín.To znamená den a hodinu. Případně sami navrhnou termín, který by jim vyhovoval nejvíce. Současně se domluvíme na místu hodnocení.

 

  1. Dopředu se vzdělávající rozhodne, jaký zápis hodnocení na vysvědčení v celém školním roce zvolí (slovní hodnocení, známky či kombinaci známek a slovního hodnocení) a připraví si návrh svého hodnocení na okopírované formuláře vysvědčení. Pokud si tento návrh připravíte několik dní dopředu, uvítám, když mi ho pošlete. Mohu si dopředu přečíst, jakým směrem se vzdělávání za uplynulý půlrok ubíralo …

 

 

  1. V dohodnutý den se sejdeme a pohovoříme nad donesenými materiály. Tohoto pohovoru se musí určitě účastnit vzdělávající, žák a já. Často bude ze strany školy přítomen ještě jeden pedagog nebo mi bude pomáhat nějaká ochotná maminka, která má sama zkušenosti s individuálním vzdělávání. Z vaší strany může být přítomno také více osob (sourozenci, tatínek …). Výjimečně se zúčastní nějaká další osoba. Vždy se vás dopředu zeptám, jestli může. Máte právo odmítnout. Ráda bych pozvala třeba pana doktora Mertina, maminky, které teprve budou s individuálním vzděláváním začínat a zajímá je, jak hodnocení probíhá … Nebo i maminky, které by rády viděly hodnocení „cizího“ dítěte.

 

  1. Na každou rodinu plánuji 60 minut. Stává se mi, že časový limit překročím, prosím vás o časovou rezervu při vašem plánování dalších akcí. Teoreticky bych chtěla věnovat více jak polovinu času dítěti a zbývající čas dospělým a doladění návrhu hodnocení. Často toto rozdělení nedodržím a celý čas je věnován dítěti. V tom případě vám doporučuji si domluvit ještě nějakou krátkou konzultaci.

 

 

  1. Na hodnocení přinesete své portfolio včetně záznamů o vzdělávání. Donesete např. pracovní sešity, sešity, nějaké knihy, fotografie, nahrávky, výkresy a jiné výrobky…Prostě to, co dokumentuje vaši vzdělávací činnost za uplynulého půl roku. Vašim úkolem v podstatě je, mě přesvědčit, že se vzděláváním zabýváte poctivě celého půl roku. Podle toho také doma s dítětem připravujete materiály, které do portfolia zařadíte. Nelekejte se slova portfolio, nemusí být materiály nijak přehledně uspořádány v šanonech, stačí prostě, když je přinesete v tašce (krabici…).

 

  1. Většinu doby mluví dítě (pokud je to nesmělý prvňáček, tak dospělý) a prezentuje svou práci. Někdy je dobré o tom dopředu s dítětem mluvit a vysvětlit mu, co se od něho asi očekává. Může začít třeba tím, co ho nejvíc baví, může si přinést oblíbenou knihu, a nebo naopak začít tím, co nerad dělá … Dítě si volí samo. Občas se ho i na něco zeptám.

 

 

  1. Při pohovoru s dospělými diskutujeme o napsání vysvědčení, vyjasníme si případné odchylky od osnov, můžeme zvážit další postup vzdělávání či se pokusím odpovědět na některé otázky vzdělávajícího.

 

  1. Nakonec přepíše vzdělávající schválený návrh hodnocení na oficiální formulář vysvědčení a domluvíme se na předání potvrzeného vysvědčení. V případě, že jeden člověk vzdělává více dětí, přepisuje obvykle vysvědčení doma v klidu. Záleží na naší vzájemné dohodě. S přepisováním hodnocení  a s případným čekáním počítejte při časových plánech asi tak se dvěma hodinami.

 

 

 

Toto je popis průběhu hodnocení, jak ho vidím já. Doporučuji všem, kteří nemají žádnou zkušenost, aby se zeptali těch zkušenějším, dospělých i dětí, jak to vidí oni, případně se přišli na nějaké hodnocení podívat. Pokud bude někdo ochoten své zkušenosti popsat, ráda je přidám.

                 H.T.