Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hamplovi

28. 6. 2008

 

Ahoj,
#
# Pro povzbuzení těch, kdo nemají na počítač
#
#
#
#
# Ohrožují počítače vzdělanost našich dětí?
#
#
# MUDr. Lukáš Dostal
#
# Politikové, laikové, ale i řada odborných pedagogických pracovníků apelují
# na co nejčasnější výuku počítačové gramotnosti. Český Rámcový vzdělávací
# program např. požaduje výuku informačních technologií již od prvních
# třídzákladní školy:"... Získané dovednosti jsou v informační společnosti
# nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu
# rozvíjení profesní i zájmové činnosti."Rodiče se ocitají pod tlakem,kupují
# svým dětem počítač již v první třídě, aby nezaostávaly za vývojem. V minulém
# roce publikovaná analýza výsledků mezinárodní studie PISA (srovnávající
# vědomosti 15letých žáků ve více než 40 zemích světa), však ukazuje pravý
# opak: již jeden počítač v domácnosti zhoršuje statisticky signifikantně
# výsledky žáků v matematické části testu (www. cesifo-group.de).Autoři práce
# Th . Fuchs a L. Wössmann z mnichovského Ifo Institutu zkoumali nejen vztah
# počítače v domácnosti (ano/ne) na výsledek matematického testu, nýbrž vzali
# v úvahu ještě rodinné zázemí žáků, celkovou vybavenost akvalitu školy i
# národní rozdíly. Závěr byl překvapivý: žáci, v jejichž domácnosti je více
# než jeden počítač, zaostávají v matematických kompetencích za svými 15letými
# vrstevníky bez počítače v průměru o téměř půl roku. Obdobně ovlivňuje
# znalosti žáků extenzivní využití počítačů ve škole. Autoři vysvětlují
# nečekaný výsledek tím, že přehnaná výuka informačních technologií vytlačuje
# efektivnější metody vzdělávání, nemluvě o rozptylování pozornosti žáků při
# využívání počítačů ke hrám. Netvrdí, že nelze nalézt smysluplnou míru
# využití počítače a internetu ve škole, nýbrž varují před zjednodušenými a
# nepodloženými úsudky o nezbytnosti počítačové gramotnosti pro budoucí
# profesní uplatnění. Práci uzavírají citátem:"... Kdo má dobré všeobecné
# vzdělání, kdo se dokáže vyjadřovat v cizím jazyce, ten nebude mít s
# internetem obtíže. Kdo ale nic neví a špatně se vyjadřuje, ten se asi sotva
# dostane do situace, aby dokazoval své počítačové znalosti v profesním
# životě."A my můžeme dodat: s počítačem a internetem je situace obdobná, jako
# byla před padesáti lety v době masového šíření televize. Tehdy se také
# očekávalo, jak televize zlepší všeobecný rozhled, vzdělanost, slovní zásobu
# a kultivovanost řeči. Jaká je realita víme: žádné z uvedených očekávání se
# nesplnilo a doba sledování televize koreluje negativně se vzdělaností dětí,
# právě tak jako doba strávená u počítače.
#

Hamplovi